Časté otázky a odpovědi na ně :-)

Co to je sdružení OK TEAM o.p.s.?

Jsme nezisková organizace pomáhající osobám, které jsou v naší společnosti určitým způsobem znevýhodněny, danou pomoc potřebují nebo si ji zaslouží. Konkrétně se jedná například o pěstounské a adoptivní rodiny, handicapované osoby, držitelé průkazu ZTP nebo třeba svobodné matky či senioři bez rodinné podpory.

Jak získává sdružení prostředky na svoji činnost?

Nejsme nijak závislí na dotacích od státu či EU. Než věnovat 90% svého úsilí do administrativy kolem získávání nejistých grantů, dotací a sponzorských darů, tak chceme raději opravdu reálně pomáhat konkrétním lidem. Sdružení tedy funguje především díky spolupráci jednotlivých členů, dobrovolné pomoci a případně i finanční spoluúčasti člena na administrativních nákladech u jím požadované pomoci.

Proč na svých stránkách neprezentujete veřejně své nabídky?

Nepotřebujeme nic nabízet ani prodávat. Navíc v našich jednotlivých projektech má na jejich využívání právo vždy jen osoba, která splňuje určitá kritéria - např. dosažení požadovaného věku, pochází z pěstounské rodiny, je držitelem průkazu ZTP apod. Některé projekty a akce jsou také jen lokálního charakteru a bylo by zbytečné informovat všechny naše členy informovat např. o projektu určený pouze pro Jihlavu a blízké okolí.

Proč se musím do sdružení písemně registrovat?

Nemusíte, nikdo vás k tomu nenutí. Pokud se ale chcete stát členem sdružení, je potřeba písemně souhlasit s našimi pravidly a převzít tak mimo jiné i odpovědnost za případnými využívanými službami.

Musím splňovat nějaké speciální podmínky, aby mě sdružení přijalo jako svého člena?

Ano. Musíte být plnoletou a trestně bezúhonnou osobou. Abychom si rozuměli - zaregistrovat se do sdružení sice může skoro kdokoliv, ale do jednotlivých projektů se mohou zapojit jen osoby, které splňují určitá kritéria pro daný projekt.