Sdružení OK TEAM o.p.s. ...pomáháme tam, kde to má smysl!

Základní informace

Sdružení OK TEAM je skupina lidí kolem pěstounských rodin, „svobodných” matek a otců, starých osamocených lidí a všech, kteří v dnešním apatickém a sebestředném světě, nemají stejné šance na kvalitní život jako ostatní. Nedostáváme dotace od státu, ani nevybíráme členské, vstupní či aktivační poplatky. Naše projekty jsou jako jízda na výlet v moderním a pohodlném autobusu, ve kterém je spousta místa. Protože jedeme všichni spolu za stejným cílem, složíme se na autobus, pohonné hmoty a řidiče. Každý člen ušetří spoustu peněz a starostí, než kdyby jel svým autem sám. A protože těch zdravých, čestných a produktivních lidí se srdcem a rozumem na správném místě je u nás naštěstí dost a stále přibývají noví, tak starou babičku s berlemi nebo klučíka na vozíku sebou pozveme, aniž by museli prosit o pomoc kdejakého úředníka. Však kdo to zažil na vlastní kůži tak ví, že takový úsměv nebo oči plné radosti právě těchto lidí jsou díkem, který si za peníze nikdy nekoupíte. A když si navíc spočítáte kolik jste ušetřili peněz a starostí, naplní to nejen vaše srdce ale i peněženku o kus víc.Historie sdružení:

V roce 2006 – Ondřej Kubal zjišťuje, že většina lidí je při svém rozhodování v běžném životě ovlivněna klamavou reklamou a rozhodují se neefektivně a nebo před danými rozhodnutími „pro jistotu” úplně zavírají oči, propadají depresi a následné apatii protože si vsugerují představu, že sami nemohou nic změnit. Zakládá tedy Sdružení OK TEAM a seskupuje a organizuje kolem sebe osoby, které jsou ochotni pomáhat sobě i druhým, jejichž cílem je vytvoření dobře informované skupiny, která by se rozhodovala na základě kvalitních, pravdivých a praktických informací a vzájemných zkušeností.

V roce 2007 – si stále se rozrůstající skupina členů aktivně, efektivně a nezištně vyměňuje informace o zkušenostech z běžného života, podnikatelských možnostech, příležitostech a investicích. Panuje loajalita, partnerství a mlčenlivost o vzájemných projektech před lidmi mimo sdružení a těmi, kteří by chtěli na společných projektech jednostranně a sobecky profitovat, nebo je zneužívat.

V roce 2008 – síla a stabilita sdružení je již taková, že si může dovolit bez zpomalení či výrazného zatížení chodu vytvořit několik malých projektů z aktivit sdružení na pomoc pěstounským rodinám tak, aby se zlepšila jejich finanční situace a zmenšila časová zátěž tohoto povolání, kde neexistuje odpíchnout si a jít na večer nebo na víkend v klidu domů ale panuje neustálá 24 hodinová pracovní doba 365 dní v roce a dostalo se jim pomocné ruky při jejich obětavé práci pro společnost

V roce 2009 - 2010 postupně přibývá zdravých a produktivních spolupracujících členů. Projekty sdružení mají díky tomu dostatek prostoru pro rozšíření pozvání pro tělesně postižené, svobodné rodiče s dětmi a seniory, bez rodinného zázemí. Tito se díky projektům sdružení nedostávají do dluhových pastí, na hranici chudoby a na okraj společnosti. Žijí plnohodnotnější život plný píle, kterou dokáží ostatní ocenit a projevit uznání.

V roce 2011 - 2012 proběhla transformace sdružení na neziskovou organizaci - obecně prospěšnou společnost, rozvíjíme a posilujeme stávající projektů. Připravujeme další celorepublikový a jeden regionální projekt, který ještě více propojuje členy, vytváří nová pracovní místa členům, kteří přišli o práci v jejich oboru zájmu a stabilizuje dosavadní pracovní místa zúčastněných členů.

V roce 2013 – 2019 jsme postupně rozšiřovali svoji působnost po naší republice a díky dobrovolníkům jsme mohli zajišťovat praktickou pomoc a poradenství přímo v domovech našich členů a klientů.

V roce 2019 – ...to záleží především na našich členech - jejich aktivitě a přáních - "Budoucnost začíná právě teď."